Νεα προγράμματα κατάρτισης απο τα ΕΛΚΕΔΙΜ

Δωρεάν Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις βασικές οικονομικές έννοιες. Τα Ελληνικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.) προσφέρουν εντελώς δωρεάν με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης το πρόγραμμα Diploma in Basic Economics. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ και Κολλεγίων μη οικονομικής κατεύθυνσης και στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων στις βασικές οικονομικές έννοιες. H διάρκεια του προγράμματος είναι 150 ώρες… Read more →

Universal Call for Video Contribution! Tell us what you love!

We @ Project “Otherness” are currently designing a Trainers’ Manual, addressed to children 12-15 years old and at this moment we are working on the sub-thematic of Cultural & Ethnic Diversity! We thought you could all contribute a video teaser / inspiration , sharing a max 10 sec video of yourself / friends / family, telling the world who you are, where… Read more →

announcement_iconThe transnational meeting which took place in Thessaloniki on 17-18th February ended successfully after addressing all the issues put on the agenda beforehand: Deadlines, tool structure, key points on intellectual outputs and a whole number of other issues were agreed upon and now all that remains is hard wo12729251_947665361955196_8388665494488674933_nrk!

Good work people!

On behalf of Aenao NGO we thank you for your excellent collaboration, inputs and suggestions as we are looking forward to creating an innovative, to-the-p12742800_947665441955188_658642638088104470_noint, creative and fun Teacher’s Manual on Otherness!

On Wednesday and Thurdsday 17th & 18th February 2016 partners involved in the project “Otherness” will be meetingotherness-logo in Thessaloniki to further discuss updates and relative organisational issues.

Colleagues from Prosveta, Centro Danilo Dolci and Polytechnic Institute of Santarém we are waiting for you!

Project Me & You – North & South Follow up in Thessaloniki, Greece!

NGO AENAO – Center of Non Formal Education is one of the European partners  (along with Aland Islands, Italy, Spain, Portugal, Estonia and Norway)  of the project Me & You – North & South (http://www.projectmeandyou.com), coordinated by the Latvian NGO IDEA. The project promotes the discovery of personal values, attitudes and self-reflections on gender roles both in local and global perspective, through… Read more →

Educating to Otherness – Erasmus+ / KA2 Strategic Partnership for School Education

OTHERNESS- a brand new project- promotes the idea that every individual is unique, equally worthy and has the right to live according to their beliefs, customs, practices and established behavior rules. The project is coordinated by the Bulgarian foundation Prosveta-Sofia, and involves 3 partners: AENAO- Center of non-formal education (Greece), Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Italy) and Polytechnic… Read more →