Ανακαλύπτοντας το Erasmus+

Μία δράση της ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ Στις 11 Φεβρουαρίου του 2018 έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη ένα παιχνίδι πόλεως, φέροντας τον τίτλο «Ανακαλύπτοντας το Erasmus+». Σκοπός της όλης δραστηριότητας, η οποία διοργανώθηκε από τη ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ, ήταν οι συμμετέχοντες να μάθουν για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και να ανακαλύψουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. Πρόκειται για μια τοπική… Read more →

Step – the Results!

“Step Forward”: A training course in the frame of Erasmus+ Step Forward was a 9 days Training Course, which took place on 22-30/11/2017 in Thessaloniki in the frame of Erasmus+ program, hosted by NGO AENAO. It was a European Mobility of Youth Workers Project with 39 participants from 10 different countries (Greece, Armenia, Azerbaijan, Latvia, Egypt, Algeria, Finland, Bulgaria, Georgia… Read more →

Otherness: new tools to teach tolerance, active citizenship and respect for human rights

How can we foster tolerance in the school environment, teaching students to express and to understand different points of view, evaluating the “different” as an added value, essential for the life of every society? An important result towards achieving this goal has been obtained thanks to the Otherness project. A project developed thanks to the collaboration of four international associations such… Read more →

The final meeting of Otherness’ Partners in Palermo

OTHERNESS: Promoting responsible citizenship through education Could teachers sensitize students to overcome prejudices and promote cultural differences, intercultural dialogue and active citizenship? On the 4th June, the partners from Italy, Greece, Bulgaria and Portugal have met in Palermo (Italy) for their 4th transnational and final meeting. The meeting has been hosted by the Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”. In this special occasion, partners have been engaged… Read more →

Diversity, human rights and multiculturalism: what do students think about these topics in Italy, Portugal, Greece and Bulgaria

Nowadays society is characterized by the coexistence of people with different ethnical backgrounds, religions and traditions. A mixture that is lived everyday also in the school environment and which the project Otherness has deepened through a questionnaire given to the students of the schools which have taken part to this important project. In the Italian case, the schools participating in… Read more →