Author: Anna Bei

Status
Anna Bei

H MKO AENAO (http://aenao.org) ασχολείται από το 2006 με Ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει τεράστια εμπειρία στη υλοποίησή τους.

Έχει πάρει δύο Ευρωπαϊκά και ένα εθνικό βραβείο σε δράσεις/προγράμματα που στοχεύουν στην απόκτηση προσωπικών δεξιοτήτων των νέων. Τα προγράμματα υλοποιούνται σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μετά από αυτές τις μεγάλες διακρίσεις η στρατηγική και οι στόχοι της ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ διευρύνονται.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η παρούσα ανοικτή πρόσκληση για την κάλυψη ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για projects που θα έχουν διάρκεια από μερικούς μήνες έως και δύο χρόνια και θα αφορούν στα παρακάτω θέματα:

 • Επικοινωνία & Προβολή
 • PR & Marketing
 • Μεταφράσεις (από και σε αγγλικά)
 • Web development
 • Διαχείριση ιστοσελίδας και socialmedia
 • Συγγραφή Ευρωπαικών προγραμμάτων

Πέρα από τις γνώσεις σχετικές με τα παραπάνω θέματα, απαραίτητα προσόντα για όλες τις θέσεις είναι και τα παρακάτω:

 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή χρήση διαδικτύου και εξοικείωση με κοινωνικά δίκτυα (facebook κτλ)
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργατικότητας
 • Όρεξη για δουλειά και μάθηση
 • Υπευθυνότητα και αξιοπιστία στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται (απαιτούνται περίπου 8-10 ώρες σε εβδομαδιαία βάση )

Τι προσφέρουμε:

 • Φιλικό και ευχάριστο πλαίσιο συν-εργασίας με μια ομάδα νέων και καταρτισμένων ανθρώπων που έχουν όρεξη για δουλειά και εθελοντική προσφορά.
 • Εκπαίδευση και συμβουλευτική σε θέματα σχετικά με τα Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Ευέλικτο ωράριο και πλαίσιο εργασίας (δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας -μέσω του διαδικτύου-, δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί).
 • Άμεση προτεραιότητα για συμμετοχή στα επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα της ΑΕΝΑΟ.( με ταξίδια σε διάφορες πόλεις του κόσμου και πιστοποίηση των προσωπικών δεξιοτήτων)
 • Πιστοποιητικό Youthpass κατά την συμμετοχή στα επιδοτούμενα Ευρωπαικά προγράμματα.
 • Βεβαίωση / Πιστοποίηση παροχής εθελοντικής εργασίας για το χρονικό διάστημα απασχόλησης
 • Συστατική επιστολή

Τι δεν προσφέρουμε:

Μισθό, bonus, υπολογιστή ή κινητό

Χώρο εργασίας υπό συζήτηση? (καθένας δουλεύει συνήθως από τον χώρο του)

Πώς δηλώνεις το ενδιαφέρον σου;

Οι εθελοντές που επιθυμούν να συμμετέχουν στην προσπάθεια της ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ, μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο: amoutzia@aenao.org

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα αιτήσεις οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα απαντούν στα ερώτημα:

Πώς μπορώ εγώ να συμβάλλω στη ανάπτυξη της ΑΕΝΑΟ;

Τι έχω να κερδίσω;

Ποια είναι τα κίνητρά μου για συμμετοχή;

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2310420489 και 6947202318, ώρες 10.00πμ έως 13.00μμ και 18.00-20.00μμ

Πρόσκληση Συμμετοχής για 4 Έλληνες Εθελοντές σε Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

H MKO AENAO ασχολείται από το 2006   με Ευρωπαϊκά προγράμματα  και έχει τεράστια εμπειρία στη υλοποίησή τους. Έχει πάρει δύο  Ευρωπαϊκά και ένα Εθνικό βραβείο σε δράσεις/προγράμματα  που στοχεύουν στην  απόκτηση προσωπικών δεξιοτήτων  των νέων.  Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η παρούσα ανοικτή πρόσκληση  για  να παρακολουθήσουν 4 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ το πρόγραμμα STEP FORWARD που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη από 21-30/11/2017. Το σχέδιο… Read more →

Step Forward – New Project Approved!

“Step Forward” is a mobility project addressed to 39 young people from 11 countries (Greece, Armenia, Azerbaijan, Latvia, Egypt, Finland, Algeria,Georgia, Roumania, Bulgaria and Italy).  Participants will be youth workers, youth leaders, educators, facilitators, mentors   and young people, who have the power to utilize their gained knowledge and skills  in their  local community  and act as ambassadors of the Erasmus+… Read more →

Link

A sea of words 

Όπως γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια, ο ισπανικός οργανισμός European Institute of the Mediterranean (IEMed) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Anna Lindh Foundation ανακοίνωσε την έναρξη του διαγωνισμού συγγραφής “A SEA OF WORDS”. Το θέμα του φετινού διαγωνισμού έχει οριστεί ως “Youths, Stereotypes and Radicalisation”. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των ιστοριών 24 Μαίου 2017. Μπορείτε να αποστείλετε τις ιστορίες στο concurso@iemed.org

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε εδώ.!

Νεα προγράμματα κατάρτισης απο τα ΕΛΚΕΔΙΜ

Δωρεάν Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις βασικές οικονομικές έννοιες. Τα Ελληνικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.) προσφέρουν εντελώς δωρεάν με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης το πρόγραμμα Diploma in Basic Economics. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ και Κολλεγίων μη οικονομικής κατεύθυνσης και στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων στις βασικές οικονομικές έννοιες. H διάρκεια του προγράμματος είναι 150 ώρες… Read more →

Universal Call for Video Contribution! Tell us what you love!

We @ Project “Otherness” are currently designing a Trainers’ Manual, addressed to children 12-15 years old and at this moment we are working on the sub-thematic of Cultural & Ethnic Diversity! We thought you could all contribute a video teaser / inspiration , sharing a max 10 sec video of yourself / friends / family, telling the world who you are, where… Read more →