Πρόσκληση Συμμετοχής για 4 Έλληνες Εθελοντές σε Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

H MKO AENAO ασχολείται από το 2006   με Ευρωπαϊκά προγράμματα  και έχει τεράστια εμπειρία στη υλοποίησή τους. Έχει πάρει δύο  Ευρωπαϊκά και ένα Εθνικό βραβείο σε δράσεις/προγράμματα  που στοχεύουν στην  απόκτηση προσωπικών δεξιοτήτων  των νέων.  Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η παρούσα ανοικτή πρόσκληση  για  να παρακολουθήσουν 4 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ το πρόγραμμα STEP FORWARD που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη από 21-30/11/2017. Το σχέδιο… Read more →

Step Forward – New Project Approved!

“Step Forward” is a mobility project addressed to 39 young people from 11 countries (Greece, Armenia, Azerbaijan, Latvia, Egypt, Finland, Algeria,Georgia, Roumania, Bulgaria and Italy).  Participants will be youth workers, youth leaders, educators, facilitators, mentors   and young people, who have the power to utilize their gained knowledge and skills  in their  local community  and act as ambassadors of the Erasmus+… Read more →

Link

A sea of words 

Όπως γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια, ο ισπανικός οργανισμός European Institute of the Mediterranean (IEMed) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Anna Lindh Foundation ανακοίνωσε την έναρξη του διαγωνισμού συγγραφής “A SEA OF WORDS”. Το θέμα του φετινού διαγωνισμού έχει οριστεί ως “Youths, Stereotypes and Radicalisation”. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των ιστοριών 24 Μαίου 2017. Μπορείτε να αποστείλετε τις ιστορίες στο concurso@iemed.org

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε εδώ.!

Meeting “Otherness” in Kerkini

A meeting of 9 schools which participate in the project Erasmus+ “Otherness”, 2015-1-BG01-KA201-014300 took place in Kerkini lake, Serres at 9th March 2017. The project is implemented through the collaboration of 4 organisations; Prosveta Sofia Foundation (applicant organisation – Bulgaria), AENAO – Center of Non Formal Education (partner organisation – Greece), CSC Danilo Dolci (Partner organisation – Italy) and IPS Santarem… Read more →

Νεα προγράμματα κατάρτισης απο τα ΕΛΚΕΔΙΜ

Δωρεάν Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις βασικές οικονομικές έννοιες. Τα Ελληνικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.) προσφέρουν εντελώς δωρεάν με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης το πρόγραμμα Diploma in Basic Economics. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ και Κολλεγίων μη οικονομικής κατεύθυνσης και στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων στις βασικές οικονομικές έννοιες. H διάρκεια του προγράμματος είναι 150 ώρες… Read more →

Universal Call for Video Contribution! Tell us what you love!

We @ Project “Otherness” are currently designing a Trainers’ Manual, addressed to children 12-15 years old and at this moment we are working on the sub-thematic of Cultural & Ethnic Diversity! We thought you could all contribute a video teaser / inspiration , sharing a max 10 sec video of yourself / friends / family, telling the world who you are, where… Read more →