Η ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ διοργάνωσε το πρώτο μέρος από το  Ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  «STEP FORWARD» (https://aenao.org/wordpress/step-forward/)  τον Νοέμβριο του2017.

Το δεύτερο μέρος “follow up” πραγματοποιήθηκε  στη Θεσσαλονίκη στις 7-9 Μαρτίου 2018. Στην τριήμερη αυτή δραστηριότητα παρευρέθηκε ένας εκπρόσωπος από τις συμμετέχουσες χώρες Ελλάδα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λετονία, Αίγυπτο, Φιλανδία, Αλγερία, Γεωργία, Βουλγαρία και Ιταλία.  Η εκπαίδευση και στις δύο δράσεις ήταν ευέλικτη συνδυάζοντας θεωρία και πράξη. Υπήρχε ενεργός συμμετοχή, ανταλλαγή εμπειριών, ομαδική δουλειά, συζητήσεις, καταιγισμός ιδεών, ασκήσεις προσομοίωσης, παιχνίδια ρόλων κλπ. Οι μέθοδοι εργασίας  βασίστηκαν  στη μη τυπική μάθηση και λήφθηκαν υπόψη σε μεγάλο βαθμό οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. https://youtu.be/yZXqQX-VMng

➤ Αρχικά , μετά το τέλος του πρώτου μέρους οι συμμετέχοντες σχεδίασαν τη διάχυση του προγράμματος στη τοπική τους κοινωνία και  αυτό ήταν ένα από τα κύρια θέματα της δεύτερης μας συνάντησης. Κάθε εκπρόσωπος χώρας λοιπόν παρουσίασε τις δικές του ενέργειες μεταξύ των οποίων ήταν ενδεικτικά:

  1. Συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικό σταθμό
  2. Παιχνίδια πόλης με θέμα το Erasmus+https://www.youtube.com/watch?v=ND2fgSS2ZzY&feature=youtu.be
  3. Workshops
  4. Ομιλίες , παρουσιάσεις σε χώρους εκπαίδευσης κτλ

Έπειτα έγινε αξιολόγηση της επιτυχίας των πρακτικών , των μεθόδων και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν.

➤ Ένας από τους στόχους του προγράμματος ήταν να δημιουργηθούν βάσεις για μεγαλύτερη δικτύωση και ενίσχυση μακροχρόνιας και ποιοτικής συνεργασίας. Με αφορμή αυτό  την πρώτη μέρα πραγματοποιήθηκε  μια επίσκεψη στη ΜΚΟ Alter ego όπου γνωρίσαμε τους ανθρώπους που την απαρτίζουν και συζητήσαμε για τη δράση τους τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

➤ Σημαντικό ήταν ακόμη να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες ώστε να οργανώσουν νέες δράσεις με βάση την ευρωπαϊκή στρατηγική και τους στόχους του 2020 οι οποίοι αναλύθηκαν εκτενώς. (http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf)

Leave your thoughts...

%d bloggers like this: