Η ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ, διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «STEP FORWARD». Πρόκειται για ένα 9ήμερο σεμινάριο, το οποίο θα έχει διάρκεια από 22 έως 30 Νοεμβρίου 2017, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 39 νέοι (από Ελλάδα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λετονία, Ρουμανία, Αίγυπτο, Φιλανδία, Αλγερία, Γεωργία, Βουλγαρία και Ιταλία) .

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος αποτελούν τα παρακάτω:

  • Η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με το Ε+ και τις ευκαιρίες που παρέχει.
  • Η αύξηση των γνώσεων σχετικά με το Ε+ και την δράση ΚΑ1.
  • Η ενίσχυση δεξιοτήτων όσον αφορά την διαχείριση προγραμμάτων στα πλαίσια του Ε+.
  • Η επισήμανση των ποιοτικών στοιχείων ενός προγράμματος.
  • Η προώθηση της μη τυπικής μάθησης ανάμεσα στους νέους.

 

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμμετέχουν σε εργαστήρια, όπου θα εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, θα εξερευνήσουν προβλήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και τέλος θα εφαρμόσουν την διάχυση του προγράμματος.

 

Θα ακολουθήσει συνάντηση follow up (7-9 Μαρτίου 2018), στην οποία θα παρευρεθεί ένας νέος από κάθε χώρα ώστε να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω:

  • Αξιολόγηση επιτυχίας των workshop, των μεθόδων και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν.
  • Να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες ώστε να οργανώσουν νέες δράσεις με βάση την ευρωπαϊκή στρατηγική και τους στόχους του 2020.
  • Να δημιουργηθούν βάσεις για μεγαλύτερη δικτύωση και ενίσχυση μακροχρόνιας και ποιοτικής συνεργασίας.

Η εκπαίδευση θα είναι ευέλικτη συνδυάζοντας θεωρία και πράξη. Θα υπάρχει ενεργός συμμετοχή, ανταλλαγή εμπειριών, ομαδική δουλειά, συζητήσεις, καταιγισμός ιδεών, ασκήσεις προσομοίωσης, παιχνίδια ρόλων κλπ. Οι μέθοδοι εργασίας στο σεμινάριο και τo follow up θα βασίζονται στη μη τυπική μάθηση και θα λαμβάνονται υπόψη σε μεγάλο βαθμό οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων.

 

 

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία  (AENAO)

Center of Non Formal Education

                                                ΑΕΝΑΟ: 2, Panagia Goumera str

PO BOX D1436, Gorgopotamou,  57001 Thermi, Thessaloniki, Greece

www.aenao.org

amoutzia@auth.gr    aenao7@gmail.com

tel: +302310420489 +306947202318

 

 

 

 

Leave your thoughts...

%d bloggers like this: